ẢNH GIÁO VIÊN TRƯỜNG

anh_gio_vin

Tài nguyên dạy học

LỊCH TRỰC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên


  Tra theo:  Gốc > Bài viết > Công đoàn trường >

  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

  75_pegasusanimated1_01 

   NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN 

  1.  Nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân

  1.1 Nhiệm vụ giám sát

  -           Giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, pháp luật ( đặc biệt làLuật giáo dục và Luật lao động ), các Quy chế chuyên môn của ngành giáo dục- Đào tạo.-           Giám sát việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị trong đơn vị.

  -           Giám sát việc sử dụng quỹ phúc lợi, vốn tự có và các khoản tài trợ củacác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nứơc cho đơn vị ( nếu có ).

  -           Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội nghị CBCC, các quy định,quy chế của đơn vị

  -           Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng đơn vị và gửitới thủ trưởng kiến nghị, tố cáo của đoàn viên và lao động, những sự việc liên quan đến thủ trưởng đơn vị thì báo cáo cấp trên

  1.2 Nhiệm vụ kiểm tra :Theo pháp lệnh và nghị định 24, Ban TTND không tự đặt ra kiểm tra vụ việc    trong đơn vị mà chỉ tiến hành kiểm tra khi :

  -           Thanh tra nhà nước cấp trên trực tiếp yêu cầu.

  -           Đại hội cán bộ công chức của đơn vị quyết định.

  -           Khi có` những dấu hiệu vi phạm liên quan đến quyền lợi của giáo viên,cán bộ về tiền lương, tiền thưởng, tiền dạy thêm giờ hoặc việc sử dụng quỹ phúc lợi, vốn tự có và các chính sách xã hội. Nếu có quá ½  số ủy viên thanh tra yêu cầu kiểm tra thì trưởng ban TTND phải báo cáo với BCH công đoàn trường xem xét và quyết định. Trước khi kiểm tra 3 ngày, chủ tịch công đoàn cơ sở thông báo cho Thủ trưởng về nội dung, thời gian, thành phần ban kiểm tra. Nếu trong đoàn kiểm tra có thành viên không phải là TTND thì chủ tịch công đoàn phải bàn bạc và thống nhất với Thủ trưởng đơn vị. Khi kiểm tra xong phải báo cáo kết quả với BCH công đoàn cơ sở, thanh tra nhà nước cấp trên trực tiếp, thông báo cho quần chúng trong đơn vị và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận và kiến nghị của mình.

  -           Hàng quý báo cáo tình hình hoạt động của ban TTND với BCH côngđoàn cơ sở và cũng có thể báo cáo đột xuất khi cần. Hàng năm phải tổng kết và báo cáo trước hội nghị cán bộ công chức. Các báo cáo đều phải gửi lên Thanh tra nhà nước cấp trên trực tiếp.

  2. Quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân :

  2.1 Khi phát hiện có sự vi phạm pháp luật, chính sách, chế độ, nội quy, quy chế thì được yêu cầu, kiến nghị với Thủ trưởng đơn vị về các vấn đề cần xử lý hoặc có biện pháp khắc phục, đồng thời giám sát việc thực hiện các kiến nghị đó .

  2.2 Đối với những vi phạm có liên quan đến thủ trưởng mà không giảiquyết được, thì Ban TTND được quyền báo cáo với Thanh tra nhà nước, công đoàn và cơ quan cấp trên trực tiếp của Thủ trưởng.

  2.3 Khi thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, được yêu cầu thủ trưởng và cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc phải cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết.

  2.4 Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của quần chúng để xem xét, kiểm tra. Còn các khiếu tố, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác thì hướng dẫn cho công  nhân viên chức chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

  2.5 Được lập biên bản trong các vụ, việc giám sát. Biên bản kết luận vàkiến nghị của Ban TTND được biểu quyết theo đa số các ủy viên. Trong trường hợp có ý kiến thiểu số không đồng ý, được ghi vào biên bản và đề nghị lên BCH công đoàn cơ sở để xem xét, chậm nhất là 30 ngày phải có kết luận trả lời cụ thể, kể từ khi nhận văn bản. Trong trường hợp BCH công đoàn cơ sở không kết luận thì Ban TTND được kiến nghị lên công đoàn và Thanh tra nhà nước cấp trên trực tiếp  ( kèm theo các văn bản có liên quan )

           Biên bản được lập công khai, ghi rõ ý kiến đồng ý, không đồng ý vàmỗi bên đều phải ký vào biên bản. Trong thời gian 30 ngày, Thủ trưởng phải trả lời Ban TTND biết biện pháp xử lý. Trường hợp Thủ trưởng không giải quyết và trả lời, Ban TTND được quyền kiến nhgị lên cấp trên trực tiếp. Các kiến nghị chính đáng của Ban TTND vẫn không được cấp trên giải quyết hoặc trì hoãn thì kiến nghị lên thanh tra và công đoàn cấp trên tiếp theo ( kèm theo kiến nghị và ý kiến giải quyết của từng cấp )

  2.6 Được cử đại biểu tham gia các cuộc họp của đơn vị mà nội dung liênquan đến nhiệm vụ và quyền hạn giám sát, kiểm tra của Ban TTND

  2.7 Được đề nghị với Thủ trưởng khen thưởng những cá nhân và tập thểcó thành tích hoạt động trong thanh tra nhân dân và xử lý kỷ luật các cá nhân, tập thể cản trơ, vi phạm công tác kiểm tra

  3.Nguyên tắc hoạt động Ban Thanh tra nhân dân

  3.1 Ban TTND hoạt động theo nguyên tắc : khách quan, công khai, dânchủ, kịp thời, lấy giám sát ngăn ngừa là chủ yếu .

  3.2 Căn cứ vào nghị quyết, quyết định của hội nghị cán bộ công chức,nghị quyết của BCH công đoàn cơ sở và yêu cầu của Thanh tra nhà nước, ý kiến đề xuất của Thủ trưởng. Ban TTND lập chương trình công tác theo quý, học kỳ và cả năm.

  3.3 Ban TTND làm việc theo chế độ tập thể và biểu quyết theo đa số. Trưởng ban thanh tra chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc.

  3.4 Các ủy viên Ban TTND được phân công cụ thể theo 3 mảng công việc:

  -           Trưởng ban phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ánh báo cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  -           Một số ủy viên giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, chính sách, chế độ-           Một số ủy viên giám sát việc thực hiện thu chi về quỹ phúc lợi, vốn tự có, tài sản, vật tư……

  3.5 Ban TTND họp định kỳ mỗi quý một lần để kiểm điểm việc thực hiệnchương trình công tác, bàn bạc triển khai công tác quý sau, kiến nghị những vấn đề tồn đọng. Khi cần thiết Trưởng ban triệu tập họp bất thường.

  3.6 Các biên bản và kiến nghị của Ban TTND phải được BCH công đoàn cơ sở xác nhận và đóng dấu.

             Trên là nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân 


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Ngọc Phượng @ 10:04 14/09/2010
  Số lượt xem: 20737
  Số lượt thích: 3 người (Lê Thị Thúy, Nguyễn Huyền Trâm, Nguyễn Thị Hạnh)
  Avatar

  CHÚC BAN THANH TRA NHÂN DÂN HOÀN THÀNH TÔTỐT NHIỆM VỤ

  Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

   
  Gửi ý kiến